Maków


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Pietrowice Wielkie, pow. raciborski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Tablica pamiątkowa
Opis:

Pietrowice Wielkie-Maków, ul.Raciborska.
Tablica "pamięci poległych i ofiarom pierwszej i drugiej wojny światowej" znajduje się za kościołem przy głównej drodze. Miejsce ma formę jakby kapliczki z ołtarzem, do którego przytwierdzona jest tablica z napisem, a powyżej znajduje się grota z figurą MB z Lourdes.
Brak nazwisk.

Opracowanie:Waldemar Fronczak, Jakub Kania
Data danych:2023-07-21
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej