Becherov


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:Słowacja
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Wieś Becherov została dotknięta walkami po raz pierwszy jesienią 1914 roku. Jednak najbardziej intensywne walki frontowe w tej okolicy miały miejsce w marcu i kwietniu 1915 roku. W 72 grobach na tym cmentarzu wojennym pochowanych jest 111 poległych żołnierzy (76 austro-węgierskich i 35 rosyjskich). Na podstawie dokumentów archiwalnych udało się zidentyfikować z nazwiska 11 żołnierzy austro-węgierskich, głównie należących do 47. pułku piechoty. W tych dokumentach widnieje również nazwisko jednego rosyjskiego żołnierza. Podczas prac rekonstrukcyjnych na terenie cmentarza odnaleziono oryginalną tabliczkę z imieniem żołnierza austro-węgierskiego. Na podstawie porównań z fotografiami historycznymi z lat osiemdziesiątych ustalono, że tabliczka pochodzi z grobu nr 31. W grobie tym jest pochowany żołnierz 28 Pułku Artylerii Polowej.
Rekonstrukcję cmentarza wojennego w latach 2011-2013 przeprowadził Klub Historii Wojskowości Beskydy we współpracy z gminą Becherov. Groby zachowały się w pierwotnym kształcie zaprojektowanym w 1917 roku i rygorystycznie przestrzegano historycznego schematu cmentarza.

Opracowanie:Jakub Kania
Data danych:2021-08-28
Nazwisk: 13

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
BRONUAFRANTIŠEKVOJAKK.U.K. IR 47-BECHEROV-- grób nr 46
CUKSICMATIASVOJAKK.U.K. IR 47-BECHEROV-- grób nr 54
DOUNMIRALFRANTIŠEKVOJAKK.U.K. IR 47-BECHEROV-- grób nr 46
DVOŘÁKANTONVOJAKK.U.K. IR 47-BECHEROV-- grób nr 46
GRŮMOROERNSTPORUCIKK.U.K. IR 47-BECHEROV-- grób nr 2
KINAUSJOSEFVOJAKK.U.K. IR 47-BECHEROV-- grób nr 46
REICHNARKARELVOJAKK.U.K.-BECHEROV-- grób nr 32
RIBANEKEGDBERTVOJAKK.U.K.-BECHEROV-- grób nr 15
SCHEUEROTTOSETNIKK.U.K FKR 281915-03-28BECHEROV-- grób nr 31
SZCSERICSENIVANVOJAKRUSS.-BECHEROV-- grób nr 14
TESCHAALONIKJOSEFVOJAKK.U.K.-BECHEROV-- grób nr 55
TOUITAR-DESIATNIKK.U.K.-BECHEROV-- grób nr 45
TROISINGERKARELVOJAKK.U.K.-BECHEROV-- grób nr 40


Powrót do strony głównej