Stebnik


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:Słowacja
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny znajduje się przed wsią Stebnik, po prawej stronie drogi 3505 ze Zborova.
Wieś Stebnik ucierpiała w czasie I wojny światowej w okresie listopad-grudzień 1914 r., kiedy to znalazła się na obszarze działania armii austro-węgierskiej oraz w drugiej połowie marca 1915 r., kiedy sztab frontu południowo-zachodniego pod dowództwem generała Nikołaja Ludovicia lwanowa postanowił rozpocząć dalszą ofensywę w Karpatach. To tutaj 28 pułk piechoty „Dzieci Praskie”, według oficjalnej wersji z 3 kwietnia 1915 r., dobrowolnie przeszedł na stronę rosyjską. Zostało to wykorzystane do propagandy przez obie strony. Prawda jest taka, że większość żołnierzy została schwytana w zaciekłych walkach. Ciężkie działania wojenne trwały na tym terenie do kwietnia 1915 r., w wyniku czego powstał cmentarz. Według materiałów archiwalnych pochowanych jest tu 189 poległych żołnierzy austro-węgierskich i rosyjskich. Żołnierze pochowani są w 75 pojedynczych grobach, 24 grobach z 3-5 poległymi oraz 4 masowych. Cmentarz wojskowy odbudowali od 2009 roku ochotnicy z „Klubu Historii Wojskowości – Beskydy” oraz ochotnicy ze wsi Stebnik. Renowacja była wspierana finansowo przez Ministerstwo Obrony Republiki Słowackiej, Fundację Lokalną Presov i Das Osterreichische Swarze Kreuz.

Opracowanie:Jakub Kania
Data danych:2021-08-28
Nazwisk: 10

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
DOMEJJAN-K.U.K IR-STEBNIK-- grób nr 18
EKLERA.-K.U.K. IR 471915-04-19STEBNIK-- grób nr 34
FUSSIJAN---STEBNIK-- grób nr 37
JAKOBB.-K.U.K IR1915-04-07STEBNIK-- grób nr 21
KALTENEGERALOIS---STEBNIK-- grób nr 37
KUIKKARPF-RUSS. PP 176-STEBNIK-- grób nr 52
METELKOF.-K.U.K IR1915-04-17STEBNIK-- grób nr 38
PISTOTNIKGREGOR-K.U.K IR-STEBNIK-- grób nr 60
ROTHANDREASDESIATNIKK.U.K. IR 47-STEBNIK-- grób nr 63
SVARADOVARTENIEV---STEBNIK-- grób nr 60


Powrót do strony głównej