Korpele


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Szczytno, pow. szczycieński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła wojenna
Opis:

Mogiła wojenna znajduje się przy rozwidleniu starej drogi do Olsztyna i drogi do Nidzicy. Jest miejscem spoczynku 1 żołnierza armii niemieckiej z Gren. Inf. Regt. 5, który poległ 30 sierpnia 1914 r.

Opracowanie:Mieczysław Raczyński
Data danych:2022-03-09
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
MEYER-GREN.GREN. INF. REGT. 51914-08-30--- -


Powrót do strony głównej