Padli v První světové válce

- jména zachovány na náhrobcích ve fromě inskripce -


polski ceština pусский english deutsch francais português

Aktuality:

Příjmení: 75175
Míst: 3626
Fotogrfií: 7386
aktualizace: 21.07.2023

Jména padlých:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z ?

Rozmístění:

Místa:
vojvodstvími
abecedně

Naposledy dodáno:

21.07.2023
Cyprzanów (śląskie)
Lekartów (śląskie)
Maków (śląskie)
Pawłów (śląskie)

03.04.2023
Czyżowice (śląskie)
Katowice-Dąbrówka Mała (śląskie)

07.05.2022
Jankowice (dolnośląskie)

09.03.2022
Korpele (warmińsko-mazurskie)

28.08.2021
Becherov (Słowacja)
Chmeľová (Słowacja)
Stebnik (Słowacja)
Zborov (Słowacja)

23.08.2021
Ludźmierz II (małopolskie)
Olbrachcice (opolskie)
Przechód (opolskie)

Různé:

- Výročí -
- Seznam pluků -
- Statistika -
mapa

Z powodu zbrodniczej napaści Rosji na Ukrainę dostęp do serwisu został do odwołania zablokowany dla rosyjskiej puli adresów internetowych

Due to Russia's criminal attack on Ukraine, access to the website has been blocked for the Russian pool of internet addresses until further notice

Aufgrund des kriminellen Angriffs Russlands auf die Ukraine wurde der Zugriff auf die Website für den russischen Pool von Internetadressen bis auf Weiteres gesperrt

Из-за преступной атаки России на Украину доступ к сайту для российского пула интернет-адресов заблокирован до дальнейшего уведомления.

Zásady indexace:

 • Seznam obsahuje jména padlých ve formě iskripcí na náhrobcích v době válečných událostí v letech 1914-18.
 • Jsou to jak jména vojáků bojujících armád, ale také civilních osob. Mezi vojáky můžeme najít mnoho Poláků, kteří zůstali včleněni do cizích armád. Z tohoto důvodu pojmenování hřbitova jako "německý" neznamená, že jsou tam pochovány pouze osoby německé národností.
 • Index zahrnuty hřbitovů a pamětních míst v polských hranic.
 • Z důvodu, že u velkého množství náhrobků z tohoto období dochází k postupné destrukci, jejich indexace je jedinou cestou k zapamatování aspoň několika jmén. Jmén vojáků padlých daleko od svých domovů a svých rodin, které do dnešních dnů nejsou schpny určit místo pohřbení. Vojáků, ktečí ač byli poláky, bojovali ve všech okupačních armádách.
 • Index se vztahuje rovněž ke jménům Poláků, jako i vojáků jiných národností. Pamatujme, že před smrtí jsme si všichni rovni, nezávisle na uniformě, kterou nosíme. My dnes ochraníme německá nebo ruská jména před zapomněním a zítra tak někdo udělá ve vzdálených koutech Evropy se jmény Poláků.
 • Tato základna je postupně rozšiřována o informace, které pocházejí z náhrobků vojáků, jakož i o informace, které pocházejí z historických zpracování. Je nutno pamatovat, že inskripce, která dnes určuje personálie pohřbeného vojáka, může brzy přestat existovat a současně s ní odejte také paměť o padlých.
 • Stránka obsahuje jednoduchý vyhledavač. Je třeba míti na zřeteli, že polská jména byla často znetvářena, proto může být hledání informaci o hledaném padlém ztíženo.
 • V několika případech jsme uvedli informace z pamětních desek, které se nacházely v pohraničí. Umístěna tam jména se týkají okolních obyvatel, takže částečně se vztahují k dnešnímu prostoru Polska.
 • Jestli jste objevili nějaké chyby nebo nesrovnalostí, prosíme velmi, aby jste nám je zasignalizovali.
 • Při indexasi nám můžete pomoci

  Když narazíte na vojenský hřbitov z doby 1. světové války anebo na desku, která připomíná smrt okolních obyvatel v tomto období, sepište tyto informace v Excelu w následujícím pořadí:

  Příjmení Jméno Vojenská hodnost/
  Národnost
  Jednotka Datum smrti (rrrr-mm-dd) Místo smrti Místo pohřbení Lokalizace
  (hřbitov vojenský/
  farní)
  Vojvodství Datum narození Místo narození Poznámky

  Stáhněte si například tabulka v Excelu

  Většinou je množství informací o padlém nepatrná, nanejvýš "úsporná", avšak vždy je velmi cenná. Tyto informace w podobě tabulky kalkulační listini můžete poslat na adresu: Witold Mazuchowski s cílem uveřejnění jí v Indexu. Jestliže na hřbitově se nenacházejí inskripce, které identifikují pohřbené tam vojáky, prosíme o zaslání rovněž takové informace.

  Výskyt na základě rozvoje obce není záruka, že veškeré shromážděné informace z této oblasti. Může se stát, že tyto památky z období 1914-18 je více. Takže prosím podívejte do "Hřbitovy a místa paměti" z jakéhokoliv pramene a veškeré informace, údaje o výskytu dalších zdrojů.

  Každá informace je cihlou, která vybuduje obrovský projekt. Projekt, který nám vrátí pamět o lidech, nejen o vojácích, ale také o otcích, bratrech, synech, kteří zahynuli na valečném poli.


  Pozor! Materiály na této stránce jsou výhradně majetkem autorů stránky a skupiny spolutvůrců projektu.Jestliže nepocházejí z míst dostupných v síti, co je každopádně zaznamenáno v pramenech.
  Jakékoliv rozmnožování materiálů,využívání informací ze základny w celku nebo části,tisk fotografií, vyžaduje souhlas majitele stránky nebo autora materiálu nebo fotografie.
  Základna má sloužit internetovému společenství pro nekomerční účely.

  Ve vytváření základny pomáhají


  Zakladatel projektu: Waldemar Fronczak
  Řízení služeb a projektů: Witold Mazuchowski
  © 2007